Friday, August 27, 2010

It's Wrong To Mistake Noodles for Earthworms, Mendicants for Monkeys


Tama si Elias Canetti, ang masa
ng bawat nasyon ay sing-hangal,
well, akin na lang 'to, sing-sira
ng pinakamatalinong bookworm
na nangangating makapasok sa
mga puwang ng kalupaan upang
ipahayag ang kaniyang matagal
nang tinatago, o nagtatagong,
mga pagkasuklam. No such thing
as an intelligent race, pare,
sabi ko sa kumpare kong pinalayas
ang asawa ng amo nito sa HK,
nang walang 401K, dahil lamang
kababayan nito ang namaslang
ng ilang turistang Hongkongese
sa lalawigan ng Capiz. Ano naman
ang kinalaman nung katulong,
na asawa ng kumpare kong
nilalagok ang natitira niyang
Tsingtao sa ref? Sabi ko, tama
si Elias Canetti. Ang masa ng
bawat bansa, maging ang sa atin
noong kasagsagan ng pagbitay
kay Flor Contemplacion, ay sing-
hangal at -talino ng bulate.

Ang konstitusyon ng masa ay utak
ng deadly bulate. Ang mga tanong
nito ay di interesado sa mga
sagot. Ang hangad nito ay mapasok
ng pagkasuklam ang mga siwang
ng katawang matagal na niyang
di maintindihan, parang sa pekeng
radyong gawang-HK o droga sa pakete
na di mo matimbang ang lalim ng
kaakibat na korapsyon, kaya what
you do is wriggle your way into
their physical bodies with derision,
spitting acid on their faces,
stretching proudly like a flag,
spinelessly expressionistic, like
MSG'd stale Chinese noodles na kung
tawagin namin sa Capiz ay pansit,
whose nationalism though blurs as
slurps are heard all over the world,
blaming none but itself like a cook.

But a leader holds a wok, masses talk;
stock exchanges beggar their neighbors
like fish hook. Kaya tayo, mga utak-
bulate, 3rd World victims of others'
prosperity, being consumers solely,
dahil lang may taga-HK na nahuli
sa airport natin na may dalang
mga mapanirang gamot na di itim,
raratratin na rin natin ang
lahing yamot, spitting out buns,
tearing Cathay Pacific tickets,
na para bang tayo ay mga bulate
na sing-talino lamang ng bookworms
na nangangati? Tama si Canetti.
All mob worm species everywhere
is wrong, is dangerous, is crazy.

No comments:

Post a Comment