Tuesday, September 21, 2010

Nicean Greed


Fully aware of what I seem to be doing, ako'y wala nang magagawa
Kundi ang ipaalam sa sarili ko sa dilim na this has happened already,
I can't do anything anymore about it, kaya huwag nang isip-isipin pa

Itong sitwasyon, mga pagkakaibigan o pagsasamang nasira, sinira.
At bulong ng konsyensya ko sa dilim, you can't deal with it, can you?
You ought not! Mula ngayon, do'n ka na lang, ke Arius? na malawak

Ang pag-unawa, pasensya, talentong magpakumbaba, sa mga liberal
Kung kanino ang mga sitwasyon, walang pagsasamang magdadala ng
Giyera, maliban na lamang kung nandyan na si Theodoric the Great.

Dahil, unang-una, pare-pareho tayong uhaw, pare-parehong gutom,
Lahat tayo nag-aambisyon pa lamang na makapagtayo ng relihiyon
Na lalaban sa posisyon ng Lumang Roma tungkol sa subject na Truth.

Ilabas ang blood broth, ipasapasa hanggang sa dulo, mga pare/mare,
Lahat tayo, we believe in God, the Father Almighty, and the Son is
The Sun? Whoa, pagtatalunan na naman ba natin yan? Mag-inuman

Na lang tayo ng dugo ni Kristo, break bread! Unless---negosyo na 'to.


Friday, September 17, 2010

Ilabas, Ilabas


1. Tatanggapin Mo Ba?

Ako'y narito na, alam mo ba, kumakaripas
Sa runway bago ang aking inasam na flight
Tungo sa iyong pagbigay-pansin. Ano ang
Masama ro'n? Alam ko namang kasalukuyan
Kong pagpipilian ang dalawang ideyalismo.

Ang una, magsisilbi sa 'yo bilang laman
Ng puso ko, ang pangalawa tungong langit---
Hindi dawit ang mga santo kundi higit do'n
Sa pangit na asal ng di pakikialam, busal ng
Pagkawalang-ideyolohiya, tanging sunbather

Lamang sa beach ng D-Day ko. Yawa, inday,
Ngayon mo ako pinapipili na magagampanan
Ko na ang kahit anong direksyon. May kapital,
Ako na ang kapitan, kapus-palad ako noong
Nakipagkontsabahan sa mga salamangkero.

Ako'y narito na, alam mo ba, nakakalas na
Mula sa aking hangar palipad, at hindi para
Ma-hanger muli kundi maakit ang siguradong
Mga sagot mong oo, sige, sige, oo. Pipiliin ko,
Pipilitin ko, ang makabubuti sa iyo, mahal,

Although walang garantyang mabibitawan
Ko ang matagal ko nang inasintang pagtula,
Pagpabola, o pagbulalas ng mga likha; oo't di
Ito makabibili ng trust fund ng bata, pero ba't
Ba natin iisipin iyon, love? Mabubuhay tayo

Sa dasal! Ilabas ang inasal ng bagong kasal!


2. Mulat Na Kristiyanong Saya

Di dapat maghari ang hangin ng tadhana
Sa layag ng kapilyuhan. Mangyari pa'y iliko
Ang Titanic na kasaganahan bago ang yelo
Ng pagparusa at pagbawi niya'y lantaran
Na maghayag ng kanyang gabi at lamig.

Dahil, firstly, alam mo ang kasaysayan.
Pangalawa, mulat ka't ang tanging lumpo
Sa iyo: yamot mong bulsa. Ilabas ang balsa,
Itapon ang balisa mong pag-panic, alerto
Kang sumabay sa alon hindi dahil ayaw

Mo nang lumaban sa hangin, kundi alam
Na alam mo kung kailan ka bubuwelo ulit
Tungo sa nakadungaw at di na umaasa pa.
Ilabas ang balsa sa tamang oras. Waldas
Kang nagpaparaya, masdan ang tadhana:

First of all, alam mo ang mga parating.
Hindi pating o kalansing ng nawalang lotto
Mo kundi simpleng kumot na gugulat 'pag
Nagising ka mula sa iyong mga panaginip
Sa malamig na ihip. Di ka magpapanic.

Thursday, September 16, 2010

Tagayan sa Kubo sa Disyerto


Tingin ko ako'y magtatagumpay,
Tatalon sa fence, pare, tatawid
Sa wasak na tulay at makararating
Sa pampang ng inasam na kabilang
Kasagana'an. Yeah, pare, I believe

So, so huwag na akong magmukmok
Sa kasalukuyan, tumingin na lamang
Sa malayong rainbow of all skies,
Everyone's mirage, pare. Hala, tagay.
Pero alam ko rin, di ko matitikman

Ang prutas ng itinanim kong puno,
Di makikita ang wagayway ng dahon
Sa hangin ng mariwasang gubat
Na bukas ay beberde sa ating asul
Na kayumangging mga awiting

Tila hanap nang hanap ng isdang
Mapupulutan man lang. Sige, tagay.