Thursday, December 30, 2010

Limang Tulang Alay Ko Kay Rizal1. Heksagram 13, Para Sa Aking Ka-Tulaan

Nakipaghuntahan ka sa iyong kapwa
sa sala ng iyong tahanan, at wala
akong nakikitang kamalian. Tunay
na itong pakikisalamuha mo'y hindi
dahil sa isang biglang pagkapukaw

mo sa mga nakamamanghang sarap ng
pakikipag-kapitbahay. Oo, maaaring
ang papel mo rito ay di sinasadya,
ngunit ang aking masasabi, kumare,
manatili tayo rito at tuloy-tuloy

na makipagtalakayan, dahil sa kung
sa kapamilya lang mananatili, tayo
ay magsisisi at bilang ang kasama.
Ito na nga ang panahong kailangan
ang pagkakapitbisig nating mahaba

at malawak, di ba? Sabi mo pa nga,
hindi tayo snobs, pare, di makitid
sa pananaw ng nakararami. Subalit,
itago muna natin ang mga patalim,
at magmasid muna sa tore ng ating

mga nalalaman; baka di napapanahon
ang ating pagbunyi ng esoteriko't
heto at kahahakbang lang patungo
sa gitna ng lipunan, sa kalipunan
ng mga di makasariling mamamayan.

Ang pinunla natin sa harding ito
ang tanging tiwala na hindi tayo
sasaksakin sa likod, di hahamakin
sa tunay nating pagyakap sa bagay-
bagay na di natin noon maunawaan.


2. Heksagram 29, Para Sa Aking Donor

The floodwaters of the English river will
       soon break the levees
of the Tagalog purists, my friend; do you
suppose we should do something to help it?
Pero teka lang, kaibigans, your own Englog
is by itself an Order unto itself, needing
no orderly to housekeep its ways, tama ba?
Why even bother to keep Tagalog pure, putsa,
to satisfy your nationalist illusions, when
you yourselves belong to them Englog malls
where the price of the same bread is hiked
to suit your high-end delusions? Calling
Anthony Bourdain & all those peasant food
pretensions of his at nang mapakain nating
lahat ng mga ka-mall niyo ng kamayang totoo,
Creole food talk in all this Creole talk
from all the classes.
                       I say, pare,
huwag mo nang problemahin ang mga problema
namin, just take comfort in the fact that
our language's waning purism is no less of
an Order than the ongoing mess of your own.


3. Heksagram 27 Para Kay Hesus ng Nazaret, Kay Brecht, at sa Bawat Makatang Nakapila Sa Sweepstakes

First of all, huwag kang maiinggit sa mga
   kari-kariton ang yaman.
Pangalawa, may simpleng yaman kang makakamit
   sa araw-araw.
Pangatlo, may mga gawain kang lingid na sa
   'yong bulag na paghahangad ng yaman.
Pang-apat, heto't ika'y pinagpalang nagnanais,
   at may mithiin pang yaman!
Ngunit sa gitna nito, walang kamalian . . .

lalo't tanaw mo'y pagkainggit, diskuntentong
   pagkapagod, mga mali at walang humpay
na pananaginip ng buo mong tulog na pagkatao
   na maya-maya lang ay magigising.


4. Heksagram 12 Para Sa Mambabasa

Sa ating multicultural world,
ang wikang hinati-hati ng
mga tore ng ating boundaries
at prejudices at comedies.
Matuwid man ang gawin mo,
makasisiguro kang mamasamain
lahat ng utopia ng isang grupo.

Reader, manatili ka sa walang
saysay na tulay at matatanaw
mo ang komedya ng Pragmatismo.
Kailan ba kailangan ang mga
bagay na kinailangan, ang
mga bakod at bakuran na di
madadalaw sa paglalakbay ng

iyong katawan o pang-unawa?


5. Heksagram 60 Para Sa Mambabasang Pilipino

Teka nga muna, teka.
Teka, teka, teka. Teka lang,
teka. Ano ba talaga
ang balak mong makita?

Tulad mo, ako'y sarap na sarap
sa panggagaya, pagpalakpak
sa banyaga man o Bisaya,
sa galing ng itinuring.

Subalit di ba mas sapak
ang ipasak mo ang lahat
sa pagkatao mong wasak at
makita mong iyo na lahat?

Pumalakpak ka at gumaya.
Gamitin ang magagamit at
ang di swak ay iwaglit.
Manggagaya? Teka lang, teka.

No comments:

Post a Comment