Wednesday, December 15, 2010

Para Sa Ating Mga Walang "Dignidad," Nasaan Ang Dakilang Espiritu Sa Likod Ng Mahiwagang Teknikalidad? (And Trust Must We In Which God?)1. Sigawan Sa Gabing Madilim Sa Lumang Rehimeng Mahalay

Tulad mo, ako'y minsa'y nawawalay sa mga anak.
Sino'ng makapagsasabing di sila mapapariwara't
Mababarkada sa mga binata at dalagang bulakbol,
Puro basketbol ang alam, mahal na shabu, shabu-
Shabu matapos mag-inuman? Sino? At sino silang

Makapagsasabi na malayo ang aksidente, disasters
The moment---or the Drugged Emotions---permit?
At pagdating ng lahat sa pa-Inglesang magaling, sa
Imbestigasyon ng pulis at ng mga abugado, katulad
Mo ano ang magiging laban ng kawalan kumpara sa

Impluwensiya ng gumugulong na inipong pera para
Sa lahat ng hahawak, susunog, maglalakad, magma-
Magic, mag-lologic, mag-iinterview, mag-rereview?
Tragic magic. Ipapasa-Diyos na lang ang namatay ko?
Mga Diyos-Diyosan ng bayan, kaninong Diyos ba ako

Ngayon tatakbo? Sa Jews'? Saan? Saan?! SA-AAN?!!


2. Martsa Ng Bagong Umaga Likod Ng Lumang Korteng Matakaw

Sa sarap ng agahan ninyo di niyo ako napapansin.
Meron sana akong sasabihin, pero alam ko ring

Wala ritong tatanggap dahil ito'y pisong salita
Lamang. So, okey, di ko ipagpipilitan, ako ay

Pipilipit na lang muna, at alam ko namang sa di
Maiiwasang pagliko ng hangin mayroong dadakpin,

May iipitin, may lulutuin ang bagong Haring-Araw. . . .-------------------------------------------------

FREE TRANSLATION FROM THE FILIPINO BY THE AUTHOR


For Us Non-Dignitaries, Where's The Great Spirit Behind Mysterious Technicalities?
(And Trust Must We In Which Deities?)

1. In An Old Lustful Regime, A Dark Night of Screaming

Like OFW you, I need to be away from my children.
Who is to say they won't lose their way too and
Be mates with the stray young men and women who
Talk about nothing but basketball, dear yah bah,
Or shabu-shabu after the binge? Who? And who can

State accidents are so distant, those disasters
The moment---or the Drugged Emotions---permit?
And when everything reaches Anglicization point
At the investigations by the police and lawyers,
Like you what can meager means muster compared

To what influence can wheel out monetarily to
Each one handling, burning, walking, creating
Magic, waxing logic, interviewing, reviewing?
Tragic magic. Do accept my dead as God's will?
To the gods in my country, to what Deity now

Do I turn for help? Jews'? Which? What?! WHO?!!

2. Behind An Old Greedy Court, New Morning Marching

You're so enjoying your breakfasts you don't notice me.
I actually have something to say but I also know

None will accept it being a mere peso of a
Word. So, okay, I won't insist, I'll stay

In my corner pit, with the knowledge that in the
Inevitable turn of the wind someone will be trapped,

Be framed, the new King-Sun cook up something for you too.

No comments:

Post a Comment