Friday, December 24, 2010

2 Tula


1. Hot Tsismis ng Pasko

Anong "tula, tula, mahal kong Tula!" ang pinagsasasabi
mo, di ba't dito ka rin mauuwi, sa dambana ng
kumikinang na simbahan, mabangong restoran, matamis
na eco-park, maluwag na videoke booth, mahalay
na furniture shop, marupok na Cinema, taimtim na
department store, matuwid na zoo, magalang na city hall,
matalinong library, bobong skating rink, matunog na
duckpins hall, bulag na bars, mala-langit na resort,
mala-impiyernong Jacuzzi, mapanghinayang na rides
at arcade games, inspiring na mga gadget shops,
perspiring na pizza parlors, pare-parehong cd music,
patay-sinding Christmas trees, atbp. . . .
                at hindi sa terrazzo walk
ng sarili mong barung-barong ka maglalakwatsa,
ikaw at ng iyong thirteenth-month pay, di ba? Sigurado ako:

sa coffeehouse mo dadalhin ang iyong mga libro ng tula
at babasahin ang mga linyang sumasayaw lang sa harap
ng magagandang taong may mga tula rin sa labi na
kung susuriin . . . ito'y may hot tsismis ng Pasko, ang
paksiw na paksa ng tulang itong naghihintay sa 'yo
           sa cold front ng iyong terrazzo.


2. The Godfather

Pasko, Pasko, Pasko. Pasko na namang muli at muli
kitang nakitang naglalaba ng costume mong Sta. Claus
para sa santong Biyernes ng gabi, ngayong 2010 Dis.
Muli na naman kitang naamoy, na para bang kasama
ka sa mga baboy at manok ng iyong adobo, ng 'yong
menudo, ng 'yong arroz caldo, at ng iyong piniritong
polvoron "for the poor," sabi mo. Sino ba ako? Ako
po ito, Ninong, mano po, Ninong, kumusta po kayo?
Kumusta po ang cancer ninyo, balita ko may sampung

taon pa kayo bago mapanalunan niyo ang lotto sa
Langit na balita ko, ayon kay Monsignor B. Nucboc,
ay nakalaan sa'yo at sa mga tulad mong pinagpalang
Santa Claus ng munisipyo. Puwede po bang makisakay,
Ninong, at nang ma-video ko ang tour niyo sa Putikan
Street ng mga squatter sa baryo at ang paghahanap
niyo ng ninakaw na kampana ng kapilya? Puwede? Ang
totoo niyan, Ninong, kaming mga nabubuhay na patay,
isang taon naming hinintay itong pagsapit ng Pasko,

di tulad mo, sampung taon pa bago matulad ka namin.
"Haha," sabi mo, "sa'n mo ba nanakaw iyang videocam
mo? Aminin." Sa iyo po ito, bigay niyo! Kaya pangako
ko sa 'yo, mula ngayo'y irereport ko ang kadakilaan
niyo, at ang sikat nang katamaran ko. Tugon niyo, "di
tamad ang mahihirap na tulad mo, hijo, namulat lang
na walang kapital, di tulad ko, may namanang talento
at titulo, at tipikal na pulitiko!" Akala ko po ay
negosyante kayo. "Amen. Sponsor ng meyor dito. At

nang siya'y mamatay, ako ang naging bagong Ninong
ng baryo, ako ang naging bagong mabait na Ninong mo."

No comments:

Post a Comment