Thursday, August 18, 2011

X → Y


Eczematous existences excite
no one, except the egregiously
glamorous in thought & spirit,
the excrement to our ideology
now extremely laughing at the
ideas of extremal epimorphism.

Idudulog sa inyo ang pangako
ng karangyaan mula sa galit,
pagkainggit, pait ng salita,
piitan ng kaluluwa. Ideya ito
ng araw-araw na pangangati sa
lansangang may patay na buhay.