Sunday, October 24, 2010

Bilog ang Mundo Rito (Sa Slum)


Something's cooking pa sa kalan,
   wala pa ang enemies natin.
Alam ko, kaiinggitan ang ulam
   nating nakahain, na naman,
ang linamnam nitong bunga
   ng paniniwala sa matuwid
na pamamaraan, na walang
   pagmamayabang, kung kaya't
di dapat kainggitan sapagkat
   kung merong dapat pagalitan
ito ay ang Maykapal, dahil tayo
   ay witness lamang, niluto
lang natin ang nakita sa bakuran.

Lahat ng tao'y may bakuran, o
   kung wala man may maituturing
na yaman. Mula Baclaran . . .
   hanggang Bulacan o hanggang
Bataan, ang mga walang bahay,
   ang mga squatter lang, gising
na sa umagang maituturing na
   biyaya ni Bathala para sa
isa na namang araw sa digmaan---

   hindi pakikidigmang kikitil
ng buhay kundi ng nabubuhay na
   pangingibabaw ng kasakiman
at kawalang-pakialam sa hindi
   nagkamalay sa inherited wealth.
To health! Itaas ang kape, at
   tikman na natin ang nakahaing
simpleng nilagang itlog, & marami
   pang gagawin sa mundong bilog.

Thursday, October 14, 2010

Nawawalang Fan Kong Si Nena (o, Hide en' Seek)


1. Geography & Travel

Okey, alam ko, ninais kitang mahanap, makapiling,
Ngunit ni kalahating hakbang man lang di ginawa,
Di naawa sa sarili kong pag-iisa. Okey, okey, mali
Yon. Awang-awa ako sa sarili ko, I know that, pero
Ang nakikita ko'y pagkapilay ng tadhana, kawalang-
Hakbang ng mga kabayo ng paralisadong pagnanasa.

Guilty ako. Ako, akong sa napakahabang-panahon ay
Walang ginawa kundi ang maghintay na unahan mo ako
At kausapin mo, gayung alam mo namang pipi ang mga
Pagsamo ko sa bulag at tanga mong pag-ibig. Alam ko
Ring wala kang ibig kundi ang makita ang hakbang ko
Na humakbang pa, bagamat habang-panahong naging

Bingi sa mga di ko marinig, di maintindihang mga awit.


2. Geography & Travel 2

May panukala akong gustong ihain sa hapag-kainan
     ng ating lipunang maka-sining.
Ngunit ilan ba sa inyo ang mahilig sa suman, ilan
     sa paella o hamon o foie gras?
Kakausapin ko pa ba kayo sa coffee shop mamaya
     o didiretso na tayo sa carinderia?


3. Geography Untrammeled

Ano ba ang ibig sabihin ng pagmumuni-muni?
Is it all about money? Or poverty? Or death?
Pwede bang magmunimuni sa absence ni Beth?

Wednesday, October 6, 2010

Mga Talunan


1. Soneto ng Isang Homeless Bangus Sa Laguna de Bay

Sa gitna nitong mga kulog, kidlat
Alam kong ako’y mangangatog,
Mangangatal, mabubuwal, ako’y
Mapapahiya, hihiyain, kukutyain,
Pagtatawanan, ipagtatabuyan,
At ako itong di alam ang gagawin
Sa pagsapit ng maulang dilim
Sa labas ng hawlang maliwanag—
Sa loob sila’y nagpapaliwanagan.

Wala akong nakikitang idudulot
Ng anumang gagawing Aksyon,
Kaya sa nakaakmang mga sakuna
Ako’y lalayo, tatabi, gagapang,
At lilihis ng landas sa inyo rito—
Pagdating ng bagong Pasyon.


2. Mabuti Pa Nag-Swimming Na Lang Kaysa Nag-Sining

Sige, batikusin mo ako sa batik-batik
Na dampi ng brushstrokes sa canvas,
Aking paghahangad ng malangis na
Kinis at dulas, at pinagsisisihan ko
Ang landas na pinili ko—bakit narito?

Nagtatawanan na ang publiko, kritiko
Silang asar na asar sa aking mga mata,
Nagtawanan sa aking pagkabuwal sa
Gitna ng pinto kong tanaw ang mundo,
Ang kalawakang ginagalawan ng tao.

Ako ba’y tutuloy, lalabas, tatayo, lalakad
O tatakbo, gayung alam kong walang
Sasaklolo sa lupang ito, walang ilaw sa
Mga daan at walang salamin man lang, di
Ko masid ang reaksyon ko sa rebelyon mo?

Kailangan ko ang makinis at madulas na
Landas! Oo nga, ako’y nanganganib sa aking
Tinatahak, tagumpay na habol, minamadali,
Ako’y masyadong maaga o labis na nahuhuli.
At maselang kang di mapalagay sa akin,

Isang nerbyoso, adelantado, akong na-late o
Biglang nawala, nagmadali sa paghahanap
Ng makapagpapahinto sa takbo ng aking
Ligaw na kamay-sining. Pinagsisisihan ko
Ang landas na pinili ko—bakit narito?


3. Mga Makata

Sunod-sunod na balakid, sunog
Na ang kilay ko sa kasusulat nitong
Mga talatang ang tanging misyon
Ay ambisyon, at bagamat bisyon
Nito ang konsensya mo, paghimok
Sa iyong huwag bibitiw, manatiling
Nakalitaw na kapwa ko buteteng
Nalason ng nakapapagod nilang
Solusyon, Kongreso ng Pilipino,

Mananatili kayang kapit-bisig mong
Maaaninag na nakalutang, buhay
At handang-handang magpakamatay?


4. Don’t Be Cowed by, Halimbawa, the Big Mac

May sungay ka man, suwayin
Ang sermon ng katapangan, at
Ang araw ay magiging maganda
Para sa pagdamo mo sa bukid.

Di ka mamumula sa pula ng
Bandilang naaaninag sa gubat,
Di ka manghuhula kundi may
Simpleng ikikilos pauwi, uuwi.

Walang masasaktan, at sa gayun
Mabilis nating mararating itong
Hinahangad na hamburger para
Sa lahat sa ating minatamisan.

Minatamisan ng kiss ang mais
Na nais para sa bayan, at ikaw
Na nagsabi noong, no!—baka
Wala nang pag-asa, baka, baka.

Di ba’t tatalunin ang Big Mac
Ng murang halaga, halimbawa?