Wednesday, October 6, 2010

Mga Talunan


1. Soneto ng Isang Homeless Bangus Sa Laguna de Bay

Sa gitna nitong mga kulog, kidlat
Alam kong ako’y mangangatog,
Mangangatal, mabubuwal, ako’y
Mapapahiya, hihiyain, kukutyain,
Pagtatawanan, ipagtatabuyan,
At ako itong di alam ang gagawin
Sa pagsapit ng maulang dilim
Sa labas ng hawlang maliwanag—
Sa loob sila’y nagpapaliwanagan.

Wala akong nakikitang idudulot
Ng anumang gagawing Aksyon,
Kaya sa nakaakmang mga sakuna
Ako’y lalayo, tatabi, gagapang,
At lilihis ng landas sa inyo rito—
Pagdating ng bagong Pasyon.


2. Mabuti Pa Nag-Swimming Na Lang Kaysa Nag-Sining

Sige, batikusin mo ako sa batik-batik
Na dampi ng brushstrokes sa canvas,
Aking paghahangad ng malangis na
Kinis at dulas, at pinagsisisihan ko
Ang landas na pinili ko—bakit narito?

Nagtatawanan na ang publiko, kritiko
Silang asar na asar sa aking mga mata,
Nagtawanan sa aking pagkabuwal sa
Gitna ng pinto kong tanaw ang mundo,
Ang kalawakang ginagalawan ng tao.

Ako ba’y tutuloy, lalabas, tatayo, lalakad
O tatakbo, gayung alam kong walang
Sasaklolo sa lupang ito, walang ilaw sa
Mga daan at walang salamin man lang, di
Ko masid ang reaksyon ko sa rebelyon mo?

Kailangan ko ang makinis at madulas na
Landas! Oo nga, ako’y nanganganib sa aking
Tinatahak, tagumpay na habol, minamadali,
Ako’y masyadong maaga o labis na nahuhuli.
At maselang kang di mapalagay sa akin,

Isang nerbyoso, adelantado, akong na-late o
Biglang nawala, nagmadali sa paghahanap
Ng makapagpapahinto sa takbo ng aking
Ligaw na kamay-sining. Pinagsisisihan ko
Ang landas na pinili ko—bakit narito?


3. Mga Makata

Sunod-sunod na balakid, sunog
Na ang kilay ko sa kasusulat nitong
Mga talatang ang tanging misyon
Ay ambisyon, at bagamat bisyon
Nito ang konsensya mo, paghimok
Sa iyong huwag bibitiw, manatiling
Nakalitaw na kapwa ko buteteng
Nalason ng nakapapagod nilang
Solusyon, Kongreso ng Pilipino,

Mananatili kayang kapit-bisig mong
Maaaninag na nakalutang, buhay
At handang-handang magpakamatay?


4. Don’t Be Cowed by, Halimbawa, the Big Mac

May sungay ka man, suwayin
Ang sermon ng katapangan, at
Ang araw ay magiging maganda
Para sa pagdamo mo sa bukid.

Di ka mamumula sa pula ng
Bandilang naaaninag sa gubat,
Di ka manghuhula kundi may
Simpleng ikikilos pauwi, uuwi.

Walang masasaktan, at sa gayun
Mabilis nating mararating itong
Hinahangad na hamburger para
Sa lahat sa ating minatamisan.

Minatamisan ng kiss ang mais
Na nais para sa bayan, at ikaw
Na nagsabi noong, no!—baka
Wala nang pag-asa, baka, baka.

Di ba’t tatalunin ang Big Mac
Ng murang halaga, halimbawa?


No comments:

Post a Comment