Tuesday, January 25, 2011

Poem In January


Nag-iwan na naman ng Post-It ang kaluluwa
ni Frank O'Hara sa monitor ng PC ko, God rest
his soul, kaya kinaya ko sa aking kalasingan
ang magbasa ng sangkaterbang dyaryo, sansakong
libro tungkol sa kasalukuyan, kung totoo nga
ang kasalukuyan at di panaginip lang ni Magritte

sa Enero 1936 na isyu ng New York Times (di
bangungot ng Marso) na sabi'y "Paintings of
Rene Magritte Seen Here for the First Time".
Sinagot ko si Frank O'Hara sa blog ko, sabi ko,
"Mr. O'Hara, sir, kung iyo pong mamarapatin,
nararapat ba talagang patayin ang Kasaysayan

at Literatura para sa karangalan ng indibidwal?"
Hinatak bigla ng hanging di ko maunawaan
ang kanang-kamay kong magaan, at banat sa buto
ang balat ng daliring nagpumilit na isaboy
ang punla ng mga sagot: "Eto ang sagot ko
sa 'yo, on behalf of Frank who's presently

shaving the armpits of the Devil in Heaven,
hahahahaha." "Who are you? Magpakilala ka."
Huminto ang lahat. Nag-brownout, kumulog, at
dahan-dahang pumatak ang ulan at tumugtog ang
kanta ni Marilyn Monroe para kay Joe DiMaggio
sa ibabaw ng Enerong speech ni Adolf Hitler

sa Industry Club tungkol sa Enerong pagkamatay
ni Alois, parating na Enerong Chancellorship
niya tungo sa inaasahang parating na Enerong
Wannsee conference para sa Final Solution.
Kinabukasan, nag-iwan na uli ng Post-It si
Ginoong O'Hara. "Haha," sabi, "haranahin mo

ang tenses, wasakin ang tonsils ng mala-Hitler
na pagpupunyagi. Huwag mo lang akong isali diyan
sa kalokohan mo." "Subalit, sir," blog ko, "ang
present tense ay Tula, at ikaw ang nag-ukit nito
sa nitso ng All Souls' Days." Hinangin ang Post-It,
at palipad na pumalit ang pahina ng classified ads

na galit sa headlines at tuwang-tuwa sa pribadong
mga pangangailangan. Hinawi ko ito at wumagayway
ang screensaver: waling-waling na walang kulay,
nakatigil na mga larawan ng limot na Kasaysayan.

No comments:

Post a Comment