Tuesday, September 21, 2010

Nicean Greed


Fully aware of what I seem to be doing, ako'y wala nang magagawa
Kundi ang ipaalam sa sarili ko sa dilim na this has happened already,
I can't do anything anymore about it, kaya huwag nang isip-isipin pa

Itong sitwasyon, mga pagkakaibigan o pagsasamang nasira, sinira.
At bulong ng konsyensya ko sa dilim, you can't deal with it, can you?
You ought not! Mula ngayon, do'n ka na lang, ke Arius? na malawak

Ang pag-unawa, pasensya, talentong magpakumbaba, sa mga liberal
Kung kanino ang mga sitwasyon, walang pagsasamang magdadala ng
Giyera, maliban na lamang kung nandyan na si Theodoric the Great.

Dahil, unang-una, pare-pareho tayong uhaw, pare-parehong gutom,
Lahat tayo nag-aambisyon pa lamang na makapagtayo ng relihiyon
Na lalaban sa posisyon ng Lumang Roma tungkol sa subject na Truth.

Ilabas ang blood broth, ipasapasa hanggang sa dulo, mga pare/mare,
Lahat tayo, we believe in God, the Father Almighty, and the Son is
The Sun? Whoa, pagtatalunan na naman ba natin yan? Mag-inuman

Na lang tayo ng dugo ni Kristo, break bread! Unless---negosyo na 'to.


No comments:

Post a Comment