Wednesday, November 17, 2010

Sa Pagpapakamatay ni Itay (o, Lupalop)


Ninakaw ng isang manlalakbay ang baka.
“Baka ikaw,” sabi niyo, “baka pati baboy ko
Dinala mo sa kung saang lupalop mo man
Dinala iyon.” Pinaratangan ng barangay,
Isang sakuna sa kapalaran ng aking Itay.

Malas. Walang masamang tinapay pero
Minalas. Buti na lang at tinanggap ni Itay
Ang tadhana? Binura lahat ng asa sa abugado,
Lahat ng gustong mangyari, sa naramdaman.

Ngunit naro
’n kami’t pinilit siyang umaksyon
Ayon sa nararapat na aksyon, ayon sa
Kinakailangang mosyon! Ayun: siya’y kumilos
At sumilong sa nakaambang na puting ambon.

Lingid sa kaalaman ng baboy na abugado,
Lingid sa damdamin ng tao, ang lupalop
Kung saan dinala ang pag-asa, kung saa’y
Walang masamang tinapay ang tadhana.
Ninakaw ng isang baka ang manlalakbay!

Hustisya, aksyon? Makaaasa ka sa ambon!

No comments:

Post a Comment